SKIP TO CONTENT
UBEZPIECZENIA PEUGEOT

UBEZPIECZENIE

PSA Insurance: ubezpieczenie samochodu od wszelkiego ryzyka

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

PAKIETOWE UBEZPIECZENIA OC/AC/NNW/ASSISTANCE

Współpracujemy z STU Ergo Hestia S.A., TUiR WARTA S.A., TUiR Allianz Polska S.A. i PZU S.A.

Dostępny szeroki pakiet ubezpieczeń:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
pełna ochrona ubezpieczeniowa autocasco uwzględniająca ryzyko kradzieży na terenie Europy (AC),
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach (Assistance).

Zalety oferty ubezpieczenia:
Brak udziału własnego w szkodach.
Utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdu fabrycznie nowego.
Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.
Gwarancję naprawy w ASO.
Samochód zastępczy na czas naprawy.
Możliwość wyboru rozszerzonego wariantu Assistance.
Ochrona zniżek w przypadku uszkodzenia szyby oraz wjechania na uszkodzony fragment drogi.
Brak zwyżek za wiek użytkownika pojazdu.
Możliwość włączenia składki ubezpieczeniowej w raty finansowania.

Dzięki wysokiemu zakresowi ochrony, który gwarantują nasze pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewniamy:
Możliwość zgłoszenia szkód w autoryzowanych serwisach Peugeot.
Bezgotówkową likwidację szkód w autoryzowanych serwisach.
Likwidację szkód przy użyciu oryginalnych i nowych części zamiennych.

Dla większości modeli oferujemy promocyjne stawki ubezpieczeniowe.

Kompleksowa obsługa w salonach i serwisach Peugeot na terenie całej Polski.

UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ (GAP)

Ubezpieczenie straty finansowej rekompensuje stratę spowodowaną utratą wartości pojazdu w przypadku szkody lub kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie straty finansowej oferowane jest we współpracy z Stellantis Life Insurance Europe Limited.

 
ZALETY UBEZPIECZENIA:

Gwarancja wypłaty odszkodowania w wysokości nawet do 100 000 zł.
Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia GAP następuje w przypadku wystąpienia szkody całkowitej także w pierwszym roku i wypłaty odszkodowania z AC do wartości fakturowej pojazdu.
Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu.
Dla pojazdów nowych i używanych do 10 roku
eksploatacji.
W związku ze szkodą całkowitą lub kradzieżą możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy lub wyższej niż pojazd utracony (dzięki bonusowi lojalnościowemu w zależności od wybranego wariantu).
Możliwość zawarcia ubezpieczenia od wartości pojazdu netto lub brutto.
Szybka i profesjonalna likwidacja szkody.

UBEZPIECZENIE SPŁATY FINANSOWANIA

Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę należności wynikających z umowy o finansowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (m.in. zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy).

Ubezpieczenie spłaty finansowania oferowane jest we współpracy z Stellantis Life Insurance Europe Limited.

Ubezpieczenie dostępne w 2 wariantach.

 

UBEZPIECZENIE DODATKOWE

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE  

Ubezpieczenie wypadkowe pozwala na otrzymywanie dodatkowego świadczenia w przypadku inwalidztwa, będącego następstwem wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z Stellantis Life Insurance Europe Limited.