SKIP TO CONTENT

DANE FIRMY

 

 

Stellantis Polska Sp. z o.o.

 

 

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: tel: +48 22 490 12 61 


SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer KRS: 0000019125,

REGON: 012077140, NIP: 5260151365

Kapitał zakładowy: 58 492 000 PLN​

Członek Zarządu: Roberto Matteucci

 

 

 

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w Stellantis Polska Sp. z o.o. Planuje się połączenie spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Formalnie po zakończeniu rozpoczętej obecnie procedury, Opel Poland sp. z o.o.  przejmie Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Zapewniamy, że proces połączenia nie będzie odczuwalny dla naszych Klientów i Kontrahentów. Poniżej publikujemy Plan Połączenia spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o..

Zarząd Stellantis Polska Sp. z o.o.