SKIP TO CONTENT
SKIP TO CONTENT
Deklaracja zgody

DEKLARACJA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu indywidualnego i badań rynkowych przez Stellantis Polska Sp. z o.o., al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa oraz PSA Automobiles S.A.S. , 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja działających w charakterze administratorów danych.

Moje dane będą przetwarzane i udostępniane dla realizacji celów wskazanych poniżej oraz udostępniane następującym odbiorcom:
 
Dane Dostawca Odbiorca (Odbiorcy)

Dane do identyfikacji i kontaktu (np. imię
i nazwisko, adres
e-mail, adres, numer telefonu) oraz przekazane przeze mnie dane powiązane (np.
w ramach mojego zapytania /
w związku z nim)
Obsługa klienta: 
np. zaproszenia do udziału w wydarzeniach, informacje o aktualizacjach (technicznych) mojego pojazdu lub
o wszelkich usługach związanych z pojazdem, powiadomienia o terminach konserwacji / przeglądu / serwisowania lub informacje na temat pomocy drogowej.
Informacje o kliencie: Kontakt, np. w celu przekazywania informacji o nowych i używanych pojazdach, ofertach finansowania i leasingu, czynnościach serwisowych dealera, ofertach związanych z serwisowaniem pojazdu, terminie zakończenia umowy finansowania lub umowy leasingu, albo o środkach poprawy jakości mojego pojazdu.
Reklama: Indywidualne lub spersonalizowane reklamy ofert, produktów i usług.
Badanie zadowolenia klienta: Kontakt po dokonanym zakupie / zrealizowanej usłudze, np. w kwestii mojego zadowolenia z pojazdu lub ze świadczonych usług.

Stellantis Polska Sp. z o.o.  Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa oraz PSA Automobiles S.A.S. , 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja. Wymienieni wyżej odbiorcy udostępniają Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom przetwarzającym w celu świadczenia usług IT dla realizacji wymienionych celów:

- Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Francja) współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

- Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Francja) współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

- Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londyn, EC2N 4AY, Wielka Brytania znajdujący się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.salesforce.com/content/dam/
web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

- Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Niemcy

- IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Francja

- MRM McCann GmbH, Großer Hasenpfad 44, 60598 Frankfurt, Niemcy

- TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, Wielka Brytania znajdujący się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://trackback.net/privacy-policy/

Facebook Facebook Dane Social Media

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz PSA Automobiles S.A.S.  moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu umożliwienia dokładnej identyfikacji i oferowania mi możliwie najlepszych usług i świadczeń oraz w celu uniknięcia ewentualnych nieścisłości w realizacji wskazanych celów. Wskazane podmioty stosują zasady biznesowe w procesach dopasowywania i łączenia danych w celu wykrycia potencjalnych zbieżności pomiędzy dwoma lub większą liczbą rekordów pochodzących z różnych źródeł i systemów (np. zebranych poprzez wnioski on-line wysyłane do firmy Peugeot, udział w wydarzeniach marketingowych czy korzystanie z MyPeugeot), aby stworzyć unikalny i aktualny główny rejestr klientów.

Moje dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej wymienionych celów przez okres trzech lat od daty ostatniego kontaktu z firmą Peugeot.


Przetwarzanie danych odbywa się w na podstawie zgody, której niniejszym udzielam (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Potwierdzam zapoznanie się z przysługującymi mi prawami do prywatności wskazanymi w polityce prywatności i polityce plików cookies oraz moje dane kontaktowe.

Nasze dane kontaktowe:

Stellantis Polska Sp. z o.o., Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa, tel. 22 444 22 44,adres e-mail: peugeot@stellantis-privacyrights.com

Stellantis Automobiles S.A.S. , 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja, adres e-mail: peugeot@stellantis-privacyrights.com