SKIP TO CONTENT
Zrównoważony rozwój Peugeot

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 

 

 

 

 

 

SIEĆ STACJI DEMONTAŻU – ODDAJ SWÓJ SAMOCHÓD PEUGEOT DO RECYKLINGU

Od zawsze robiliśmy wszystko, co w naszej mocy dla poszanowania środowiska, jednak dzisiaj recykling nie jest już tylko wyborem: to wymóg przepisów krajowych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tak określona procedura recyklingu wymaga od producentów zmniejszenia ilości odpadów powstających w procesie produkcji samochodów i po ich wycofaniu z eksploatacji.

Właściciele samochodów marki PEUGEOT mogą skontaktować się z przedstawicielami PEUGEOT w celu ich zwrotu po zakończeniu eksploatacji.  Usługa jest nieodpłatna, jeśli spełnione zostaną określone warunki (patrz poniżej).

Chcemy mieć pewność, że Twój samochód wycofany z eksploatacji zostanie poddany recyklingowi zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.  Dlatego dbamy o to, aby wszystkie nasze zakłady przyjmujące samochody wycofane z eksploatacji spełniały wymogi prawne i działały zgodnie z przepisami dotyczącymi pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wszystkie nasze zakłady partnerskie przyjmujące samochody wycofane z eksploatacji, stosowane procesy i cała dokumentacja dotycząca strumieni materiałów wchodzących i wychodzących są również objęte kontrolą naszych ekspertów od recyklingu.

Bezkosztowy zwrot twojego PEUGEOT wycofanego z eksploatacji jest możliwy wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

  • W samochodzie nie brakuje żadnych istotnych części i komponentów
  • Samochód nie zawiera odpadów innych niż motoryzacyjne
  • Samochód posiada maksimum 9 miejsc lub jest lekkim pojazdem dostawczym o maksymalnej masie 3,5 tony
  • W ostatniej fazie eksploatacji samochód był zarejestrowany na terenie UE
  • Dokumenty fabryczne zostały dostarczone wraz z samochodem.

Dostarcz wycofany z eksploatacji samochód do dowolnego naszego zakładu partnerskiego przyjmującego samochody wycofane z eksploatacji, który wyda zaświadczenie o jego kasacji oraz dokumenty niezbędne do jego wyrejestrowania. W ten sposób zyskujesz pewność, że Twój stary samochód zostanie poddany kasacji w sposób przyjazny dla środowiska.