SKIP TO CONTENT

13.02.2023

Czas czytania: 5 minut

LEW: SIŁA ODDZIAŁYWANIA EMOCJI

Neurobiolodzy próbowali znaleźć odpowiedź na następujące pytanie: co się dzieje w naszym mózgu, kiedy podziwiamy dzieło sztuki? Reakcja naszego mózgu jest zaskakująca, ponieważ wydziela on dopaminę, czyli ten sam hormon, który uwalniany jest w stanie zakochania! Badanie zostało przeprowadzone w 2012 roku w Londynie. Neurobiolodzy badali reakcje zachodzące w mózgu ochotników kontemplujących dzieła największych mistrzów. Jego wyniki pokazują niezbicie, jak bardzo sztuka pobudza nasze najgłębsze i najbardziej skryte emocje. Jednak malarstwo, teatr i muzyka, uważane za sztuki szlachetne, nie są wyłączną domeną emocji. Sztukę można odkrywać wszędzie, wystarczy tylko umieć ją dostrzec, a wraz z nią pojawią się emocje. 

PEUGEOT – sztuka wywoływania emocji

Dlaczego pewne przedmioty lub dzieła sztuki przyciągają naszą uwagę? Ponieważ do nas „przemawiają”, nie za pomocą słów, ale językiem emocji. Ponieważ to, co naprawdę nas przyciąga, przemawia do naszych serc. Właśnie dlatego samochody PEUGEOT to nie tylko przedmioty wykonane z metalu i szkła, ale także styl, pasja i głęboko zakorzeniona historia.

 

Obejrzyj film i odkryj, jak marka spod znaku lwa postrzega emocje, które może wywoływać samochód.

Wolność


Samochód od zawsze kojarzy się z wolnością. Na początku oczywiście chodziło głównie o swobodę poruszania się, jaką zapewniał. Następnie w latach 60. pojawiły się dalekie podróże, pobudzające wyobraźnię , które na zawsze zapisały się w zbiorowej nieświadomości. Na przykład Route 66 w Stanach Zjednoczonych była powszechnie wykorzystywana w filmach, muzyce i literaturze jako symbol wolności.

Obecnie samochód niczym przytulny kokon oferuje nam to, co najcenniejsze w dzisiejszym świecie – czas tylko dla siebie. 

Pragnienie
Rzadko który obiekt wzbudza tyle namiętności. Zrodzony z naszego pragnienia podboju świata na czterech kołach, ten obecnie zrobotyzowany przedmiot, który jest posłuszny i reaguje na każde nasze żądanie, oferuje nam wyjątkowe doznania, od których zdążyliśmy się już uzależnić. Już w 1907 roku słynny francuski pisarz i dziennikarz Octave Mirbeau nie pomylił się, gdy napisał: „Każda podróż samochodem jest przede wszystkim podróżą w głąb siebie". 
THE DESIRE
Rarely has an "object" aroused so much passion. Born of our desire to conquer the world by road, this now robotic species, which reacts and obeys at the drop of a hat, offers us an intoxicating sensation on which we have all become dependent. As early as 1907, the famous French writer and journalist Octave Mirbeau was not mistaken when he wrote: "Any journey by car is first and foremost a journey within oneself". 
Estetyka i więź emocjonalna
Według wyników badań przeprowadzonych w 2020 roku przez instytut badania opinii publicznej ELABE: 6 na 10 kierowców czuje więź ze swoim samochodem, a w przypadku młodych ludzi nawet 8 na 10 (77% osób w wieku 18–25 lat, 76% osób w wieku 25–34 lat). Samochód jest postrzegany jako sposób na wyrażenie swojej osobowości nawet przez 5 na 10 ankietowanych. Z kolei 80% użytkowników uważa, że producenci przywiązują większą niż kiedyś wagę do designu swoich samochodów. A 74% kierowców uważa, że dzisiejsze samochody są ładniejsze niż te sprzed 10 lat. W kwestii designu – trzy czwarte badanych zadeklarowało, że przywiązuje największą wagę do sylwetki pojazdu, 46% do jego koloru, a 40% do wyglądu deski rozdzielczej, przy czym młodzi ludzie zwracają szczególną uwagę na fotele, ekrany cyfrowe i stylizację grilla. 
Emotional attachment and aesthetics
According to a survey carried out in 2020 by the ELABE polling institute, 6 out of 10 drivers remain attached to their car, and even 8 out of 10 for young people (77% of 18-25 year olds, 76% of 25-34 year olds). 5 out of 10 even see it as a way of expressing their personality. 80% of users believe that manufacturers attach more importance to the design of their cars than before. And 74% of drivers think that today's cars are more beautiful than those of 10 years ago. In terms of design, three quarters of those surveyed said they were sensitive to the line of a car, 46% to its colour and 40% to its dashboard, with young people paying particular attention to the seats, digital screens and the design of the grille. 
Estetyka
W ramach tego samego badania na pytanie, w których krajach produkowane są samochody wyróżniające się najładniejszą stylistyką, respondenci umieścili na podium trzy kraje europejskie: Niemcy (75%), a tuż za nimi – Francję (74%) i Włochy (47%). Pozostałe kraje (Japonia – 29%, Stany Zjednoczone – 26%, Wielka Brytania – 19%, Korea Południowa – 13%, Szwecja – 10% i Chiny – 7%) plasują się daleko za czołową trójką. 
Aesthetics
According to the same study, when asked which countries produce the most beautifully designed cars, respondents placed three European countries on the podium: Germany (75%), followed closely by France (74%) and Italy (47%). The other countries (Japan at 29%, the United States at 26%, the United Kingdom at 19%, South Korea at 13%, Sweden at 10% and China at 7%) are far behind this top three. 
ODKRYJ WSZYSTKIE NASZE ARTYKUŁY