SKIP TO CONTENT
WLTP

WLTP Peugeot

WLTP

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

Protokół WLTP (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) jest wykorzystywany w Unii Europejskiej w celu homologacji zgodnie z typem samochodu. Określa nowy cykl badań i nową procedurę do pomiaru zużycia paliwa, emisji CO2 i zanieczyszczeń przez lekkie samochody dostawczeSamochody osobowe i lekkie samochody dostawcze o masie do 3,5 tony. w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych.

 

Protokół WLTP zastąpi dotychczasową procedurę homologacyjną (NEDC), która obowiązywała od 1992 roku. Od września 2017 roku wszystkie nowo wprowadzane na rynek modele są homologowane zgodnie z protokołem WLTP. Od września 2018 roku homologacją zgodnie z WLTP objęte będą wszystkie pojazdy. Nowy protokół testów laboratoryjnych będzie uzupełniony o pomiary emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy: Real Driving Emission (RDE).

 

Nowy protokół WLTP dostarcza dokładniejszych informacji na temat zużycia paliwa i emisji CO2 w samochodach.

PEUGEOT I NOWY PROTOKÓŁ WLTP

Modele Peugeot z silnikami zgodnymi z normą Euro 6.2Norma europejska, która wyznacza granice emisji zanieczyszczeń. spełniają już wymagania dotyczące poziomu emisji, obowiązujące od września 2020 roku.

Dzięki starannie dobranym technologiom wprowadzonym z wyprzedzeniem wobec przepisów (SRCSelektywna redukcja katalityczna dla silników wysokoprężnych i FAPFiltr cząstek stałychdla silników benzynowych),  modele Peugeot mają dzisiaj homologację zgodną z protokołem WLTP, obowiązującym dla wszystkich samochodów osobowych od września 2018 r. i lepiej odpowiadającym rzeczywistym warunkom użytkowania samochodów.


Ponadto Grupa Stellantis już od 2015 roku postulowała publicznie wprowadzenie nowej procedury. Mając stale na uwadze coraz lepsze informowanie klientów Grupa Stellantis zaangażowała się w kampanię na rzecz przejrzystości informacji. Od 2016 roku publikuje na stronach swoich marek samochodów dane dotyczące zużycia paliwa, a od marca 2018 dane na temat emisji NOxTlenki azotu w rzeczywistych warunkach jazdy, uzyskane zgodnie z protokołem opracowanym wspólnie z organizacjami pozarządowymi T&E i FNE oraz certyfikowanym przez niezależną instytucję Bureau Veritas.

QUELS CHANGEMENTS AVEC WLTP ?

Modifications des procédures d’essai standardisées

  • Mesure des émissions afin d’envisager des ajustements
    sur les véhicules individuels
  • Allongement de la distance parcourue lors des cycles
  • Essais réalisés à des vitesses plus élevées
  • Comportement de conduite plus nerveux et plus réaliste
  • Allongement de la durée des cycles 

OD NEDC DO WLTP

Nowa procedura WLTP ma w szczególności na celu zapewnienie lepszej reprezentatywności rzeczywistych warunków użytkowania samochodów i zastosowanych w nich technologii podczas procedury homologacyjnej. Określa bardziej rygorystyczne warunki przeprowadzania testów i bardziej dynamiczne warunki jazdy niż poprzedni, opracowany w latach 90-tych cykl NEDC. Procedurę WLTP opracowano na podstawie danych pochodzących z rzeczywistych warunków jazdy, podczas gdy NEDC był opracowany na teoretycznych profilach kierowców.

WLTP dostarcza bardziej precyzyjnych danych, ponieważ uwzględnia specyfikę każdego samochodu, łącznie z całym wyposażeniem opcjonalnym, które może mieć znaczący wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2. Wartości uzyskane na podstawie WLTP mogą być w niektórych przypadkach wyższe od wartości uzyskanych dla tego samego samochodu na podstawie protokołu NEDC. To nie oznacza, że parametry silników pod względem zużycia paliwa uległy pogorszeniu. Jest to po prostu nowy sposób przeprowadzania pomiarów, z uwzględnieniem ostrzejszych kryteriów, lepiej oddających rzeczywiste warunki użytkowania samochodów.

NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE MIĘDZY PROCEDURAMI TESTOWYMI NEDC A WLTP

NEDC WLTP
Cykl testowy Ujednolicony cykl testowy Cykl dynamiczny, bardziej reprezentatywny dla rzeczywistych warunków jazdy
Czas trwania cyklu 20 minut 30 minut

 

Dystans pokonywany w trakcie cyklu

11 kilometrów 23,25 kilometrów
Fazy prowadzenia samochodu Dwie fazy jazdy, 66% jazdy po mieście i 34% jazdy poza miastem Cztery bardziej dynamiczne fazy jazdy, 52% jazdy po mieście i 48% jazdy poza miastem
Średnia prędkość 34 km/h 46,5 km/h
Maksymalna prędkość 120 km/h 131 km/h
Wpływ wyposażenia montowanego w opcji NEDC nie uwzględnia wpływu na emisję CO2 i efektywność energetyczną Uwzględniane są dodatkowe charakterystyczne cechy samochodu, które mogą się zmieniać w zależności od modelu
Zmiana biegów Niezmienne momenty zmiany przełożeń Momenty zmiany przełożeń ustalane dla każdego pojazdu
Temperatura otoczenia podczas testu Pomiary przeprowadzane przy temperaturach od 20 do 30°C Testy przeprowadzane przy 23 °C, emisja CO2 korygowana dla temperatury 14° C

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

Od września 2018 roku oprócz protokołu homologacyjnego WLTP wszyscy producenci samochodów są zobowiązani do mierzenia emisji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE), we wszystkich produkowanych przez siebie modelach sprzedawanych na obszarze UE oraz w Szwajcarii, Turcji, Norwegii, Liechtensteinie, Izraelu i Irlandii.

Podczas testów RDE emisja zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe będzie mierzona na drogach publicznych, aby uzyskać bardziej realistyczne dane.

FAQ

Co oznacza skrót WLTP?

WLTP jest akronimem „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (światowa zharmonizowana procedura badania samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych).

To nowa procedura testowa, która umożliwia uzyskanie bardziej realistycznych wyników zużycia paliwa i emisji CO2 w samochodach. Od września 2018 roku wszystkie samochody zarejestrowane po raz pierwszy muszą być objęte homologacją zgodną z WLTP. Protokół WLTP będzie stopniowo zastępował poprzednio stosowaną procedurę NEDC (New European Driving Cycle). 

Czym jest cykl jazdy zgodny z procedurą WLTP?

Zużycie paliwa i emisja spalin w samochodach zawsze zależy od stylu jazdy kierowcy, dlatego na potrzeby normy WLTP została zebrana ogromna liczba danych z całego świata. Te dane zostały wykorzystane do zdefiniowania czterech bardziej reprezentatywnych faz jazdy z czterema średnimi prędkościami: małą, średnią, dużą i bardzo dużą.

Podczas każdej z tych faz różne sytuacje drogowe (hamowanie, przyspieszanie, postoje) mierzone są na kilka sposobów, aby dokładnie odzwierciedlić rzeczywiste warunki w codziennym użytkowaniu samochodu. Kombinacja faz pozwala uzyskać tak zwany „cykl jazdy”.

Zużycie paliwa jest przedstawiane dla czterech różnych sytuacji drogowych z podaniem łącznej wartości dla samochodów benzynowych, wysokoprężnych, hybrydowych i hybrydowych typu plug-in.

Co WLTP oznacza dla mnie?

Wejście w życie protokołu WLTP oznacza, że wartości zużycia paliwa i emisji CO2 podawane w opisie danego samochodu bardziej dokładnie odzwierciedlają zużycie paliwa i emisję spalin w rzeczywistych warunkach jazdy.


Procedura WLTP, która uwzględnia indywidualne opcje w samochodach (np. opony zimowe, szklany dach), pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki dla faktycznej konfiguracji samochodu.

Bardziej realistyczne wartości oznaczają, że w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi będą to wyższe wartości zużycia paliwa i emisji spalin, a w przypadku samochodów elektrycznych (łącznie z hybrydami plug-in) mniejszy faktyczny zasięg. Może to również oznaczać wzrost liczby samochodów objętych opłatą od emisji CO2. Niemniej jednak samochody z homologacją WLTP będą nadal obłożone opłatami ustalonymi na podstawie NEDC. W krótkiej perspektywie systemy opłat obliczane na podstawie wielkości emisji nie ulegną zmianie (opłata za emisję CO2, opłata od samochodów firmowych).

Co oznacza skrót RDE?

RDE jest akronimem od „Real Driving Emissions” (emisja zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy). To nowa procedura, która umożliwia pomiar emisji zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe.

Zgodnie z nazwą „RDE” pomiary są dokonywane na drogach publicznych , w rzeczywistych warunkach jazdy, a nie w laboratorium. Pomiary są przeprowadzane przy użyciu inteligentnego urządzenia o nazwie PEMS (Portable Emissions Measurement System - mobilny system pomiaru emisji zanieczyszczeń), zamocowanego z tyłu samochodu podczas testu.

Co oznacza Euro 6?

Euro 6 jest aktualnie obowiązującą normą, która wyznacza graniczne wartości emisji zanieczyszczeń. Określa maksymalne dopuszczalne wartości emisji cząstek stałych i tlenków azotu, niższe w porównaniu do poprzedniej normy Euro 5.

We wrześniu 2018 roku norma Euro 6 wkroczyła w drugi etap – Euro 6.2. Wprowadza ona jeszcze niższe dopuszczalne wartości emisji cząstek stałych dla samochodów z silnikami benzynowymi.

Czym jest selektywna redukcja katalityczna?

W dążeniu do stałego obniżania emisji zanieczyszczeń, do układu wydechowego samochodów z silnikiem wysokoprężnym dodawany jest roztwór amoniaku o nazwie AdBlue®. Selektywna redukcja katalityczna (Selective Catalytic Reduction - SCR) pozwala zredukować nawet o 90% ilość tlenków azotu w spalinach. Efektem tej przemiany jest w głównie para wodna, azot i CO2. 

Czym jest procedura homologacyjna?

Są to znormalizowane parametry, które obejmują w szczególności cykl jazdy testowej i umożliwiają homologację samochodów.

Ujednolicona procedura homologacyjna umożliwia porównywanie wielkości zużycia paliwa i emisji CO2 między różnymi samochodami.


Cykl NEDC (New European Driving Cycle), który obowiązuje od 1992 roku, został zastąpiony protokołem WLTP we wrześniu 2018 roku.

Dlaczego zmieniono procedurę homologacji?

Poprzednia procedura NEDC została uznana za zbyt mało reprezentatywną dla rzeczywistych warunków użytkowania samochodów przez klientów.

Wielkości zużycia paliwa mierzone zgodnie z protokołem WLTP będą bardziej zbliżone do poziomu zużycia zarejestrowanego przez naszych klientów.

Czy mój samochód będzie zużywał więcej paliwa?

Nie ma żadnego związku między zużyciem paliwa w Twoim samochodzie a nowymi wartościami uzyskanymi na podstawie WLTP. Procedura WLTP będzie się przekładać na wyższy poziom emisji CO2 w g/km dla tego samego samochodu w porównaniu do wartości uzyskanych na podstawie procedury NEDC. Procedura WLTP jest po prostu bardziej rygorystyczna, dłuższa i lepiej odzwierciedla rzeczywistą sytuację. Wyższa wartość emisji CO2 nie oznacza wzrostu zużycia paliwa, tylko przedstawia bardziej realistyczny obraz emisji CO2 ze względu na zmieniony sposób testowania samochodów.

Jak wygląda kalendarz zmian?

Publikowanie wartości zgodnie z WLTP dla informacji klientów:

  • Od 1 stycznia 2019 roku dla samochodów osobowych
  • Od 1 stycznia 2020 roku dla samochodów dostawczych