Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zabezpiecza klienta od ponoszenia kosztów ochrony interesów prawnych ubezpieczonej osoby bądź firmy. Pozwala ono zminimalizować lub wykluczyć w całości własne koszty związane z dochodzeniem lub obroną praw przed sądem w przypadkach objętych zakresem ubezpieczenia. Dodatkowo ubezpieczenie to daje możliwość pozyskania nieodpłatnych porad prawnych.

Ubezpieczenie ochrony prawnej oferowane jest we współpracy z D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.