GWARANCJA I ASSISTANCE

/image/72/9/peugeot-lifestyle-1505pc-nik4045.9729.jpg

GWARANCJA UMOWNA PEUGEOT

Jako nabywca nowego Peugeot możesz skorzystać z gwarancji umownej. Jest ona uzupełnieniem gwarancji ustawowej i poza wadami konstrukcyjnymi obejmuje także gwarancję na powłoki lakiernicze i gwarancję antykorozyjną. Naprawy objęte gwarancją umowną wykonywane są bezpłatnie przez specjalistów Peugeot.

/image/73/1/peugeot-lifestyle-1505pc-nik3650.9731.jpg

PEUGEOT ASSISTANCE

W razie awarii Peugeot zapewnia naprawę na miejscu umożliwiającą kontynuowanie podróży lub w przypadku braku takiej możliwości holowanie pojazdu do ASO oraz usługi mobilności. Usługa dostępna jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

/image/91/1/peugeot-garanties-et-assurances-lifestyle-2015-01.8911.jpg

PEUGEOT ASSISTANCE. COKOLWIEK SIĘ ZDARZY

W razie drobnej usterki lub nieuwagi kierowcy, jak również w przypadku awarii poza okresem gwarancji umownej producenta Peugeot Assistance zapewnia pomoc w postaci naprawy na miejscu lub holowania do najbliższej ASO. Usługa realizowana jest bezpłatnie dla samochodów Peugeot, aż do 8 lat. W przypadku pozostawienia pojazdu w naprawie, zostanie udostępniony samochód zatepczy na okres nie dłuższy niż dwa dni.