Sytuacja zdrowotna (COVID 19) Dowiedz się więcej

Oferty dla grup zawodowych

Oferta dla grup zawodowych

Szanujemy ciężką pracę jaką wykonujesz każdego dnia.

Dlatego staramy się, aby nasza oferta spełniała Twoje codzienne potrzeby i była korzystna finansowo. Zniżki oferowane grupom zawodowym przez Peugeot Polska, to szansa na zakup nowego modelu Peugeot w atrakcyjnej cenie.

Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby kupujące bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji finansujących zakup.
Szczegóły znajdziesz poniżej oraz u najbliższego Dealera Peugeot.

Oferta dla grup zawodowych

Szanujemy ciężką pracę jaką wykonujesz każdego dnia.

Dlatego staramy się, aby nasza oferta spełniała Twoje codzienne potrzeby i była korzystna finansowo. Zniżki oferowane grupom zawodowym przez Peugeot Polska, to szansa na zakup nowego modelu Peugeot w atrakcyjnej cenie.

Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby kupujące bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji finansujących zakup.
Szczegóły znajdziesz poniżej oraz u najbliższego Dealera Peugeot.

Grupy zawodowe uprawnione do zniżki

LEKARZE

Oferta dla grupy zawodowej - lekarze

PRAWNICY

Oferta dla grupy zawodowej - prawnicy

OSOBY DUCHOWNE

Oferta dla grupy zawodowej - osoby duchowne

SŁUŻBY MUNDUROWE

Oferta dla grupy zawodowej - SŁUŻBY MUNDUROWE

POLICJA

Oferta dla grupy zawodowej - policja

MARYNARZE

Oferta dla grupy zawodowej - MARYNARZE

GÓRNICY

Peugeot Professional oferta dla górnikwó

NAUCZYCIELE

Oferta dla grupy zawodowej - nauczyciele

ROLNICY

Oferta dla grupy zawodowej - ROLNICY

DIAGNOSTYCY

Oferta dla grupy zawodowej - diagnostycy

FARMACEUCI

Oferta dla grupy zawodowej - farmaceuci

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Oferta dla grupy zawodowej - osoby niepełnosprawne

Lekarze

Osoby uprawnione do rabatu:

lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia dyplomu i potwierdzenie pracy w wyuczonym zawodzie

Lekarze

Osoby uprawnione do rabatu:

lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia dyplomu i potwierdzenie pracy w wyuczonym zawodzie

Prawnicy

Osoby uprawnione do rabatu:

prawnicy: sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, asesorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci wszystkich wym. wcześniej grup prawników, kuratorzy

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia ważnej legitymacji służbowej prawnika, aktualne zaświadczenie z sądu okręgowego o zatrudnieniu jako kurator sądowy bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

Prawnicy

Osoby uprawnione do rabatu:

prawnicy: sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, asesorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci wszystkich wym. wcześniej grup prawników, kuratorzy

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia ważnej legitymacji służbowej prawnika, aktualne zaświadczenie z sądu okręgowego o zatrudnieniu jako kurator sądowy bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

OSOBY DUCHOWNE

Osoby uprawnione do rabatu:

księża

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia ważnej legitymacji księdza dla księży wyznania rzymsko-katolickiego lub oryginalne zaświadczenie z kurii o zatrudnieniu jako ksiądz. W przypadku innych wyznań indywidualna zgoda z Zespołu B2B Peugeot Polska

OSOBY DUCHOWNE

Osoby uprawnione do rabatu:

księża

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia ważnej legitymacji księdza dla księży wyznania rzymsko-katolickiego lub oryginalne zaświadczenie z kurii o zatrudnieniu jako ksiądz. W przypadku innych wyznań indywidualna zgoda z Zespołu B2B Peugeot Polska

SŁUŻBY MUNDUROWE

Osoby uprawnione do rabatu:

żołnierze Wojska Polskiego, pracownicy cywilni wojska (czynni i emeryci), funkcjonariusze (czynni i emeryci) i pracownicy cywilni Służby Więziennictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w Wojsku Polskim bądź kopia decyzji o przyznaniu emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego i potwierdzenie obecnego pobierania emerytury lub kopia legitymacji emeryta MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości

SŁUŻBY MUNDUROWE

Osoby uprawnione do rabatu:

żołnierze Wojska Polskiego, pracownicy cywilni wojska (czynni i emeryci), funkcjonariusze (czynni i emeryci) i pracownicy cywilni Służby Więziennictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w Wojsku Polskim bądź kopia decyzji o przyznaniu emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego i potwierdzenie obecnego pobierania emerytury lub kopia legitymacji emeryta MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości

MARYNARZE

Osoby uprawnione do rabatu:

marynarze i rybacy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

osoby zatrudnione na statkach marynarki handlowej lub statkach rybołówstwa morskiego pełniących funkcje:  Personel Pokładowy: kapitan / kierownik (dowodzi statkiem); starszy oficer / porucznik / szyper; I-IV officer / porucznik / szyper, radio oficer (ew. I, II), lekarz; asystent pokładowy, asystent radiooficera; bosman; cieśla okrętowy; magazynier pokładowy (m in. na tankowcach); starszy marynarz / starszy rybak; marynarz / rybak; młodszy marynarz / młodszy rybak; praktykant pokładowy; Personel Maszynowy (mechaniczny); starszy mechanik; I-IV mechanik, I-II elektryk; asystent maszynowy, elektryka; magazynier; maszynowy; motorzysta, elektromonter; młodszy motorzysta; praktykant motorzysty. Przy czym osoby te korzystając ze zniżki mają wypływane 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat, a ostatnie zatrudnienie kończy najpóźniej 3 miesiące od daty podpisania umowy przedwstępnej lub wydania auta. Kopia dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu i kopia książeczki żeglarskiej (ksero wszystkich stron z wpisami i potwierdzeniami) oraz kopia aktualnego wypisu pływania (nie starszy niż 3 miesiące) z Urzędu Morskiego z poświadczeniem ostatnich zaokrętowań

MARYNARZE

Osoby uprawnione do rabatu:

marynarze i rybacy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

osoby zatrudnione na statkach marynarki handlowej lub statkach rybołówstwa morskiego pełniących funkcje:  Personel Pokładowy: kapitan / kierownik (dowodzi statkiem); starszy oficer / porucznik / szyper; I-IV officer / porucznik / szyper, radio oficer (ew. I, II), lekarz; asystent pokładowy, asystent radiooficera; bosman; cieśla okrętowy; magazynier pokładowy (m in. na tankowcach); starszy marynarz / starszy rybak; marynarz / rybak; młodszy marynarz / młodszy rybak; praktykant pokładowy; Personel Maszynowy (mechaniczny); starszy mechanik; I-IV mechanik, I-II elektryk; asystent maszynowy, elektryka; magazynier; maszynowy; motorzysta, elektromonter; młodszy motorzysta; praktykant motorzysty. Przy czym osoby te korzystając ze zniżki mają wypływane 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat, a ostatnie zatrudnienie kończy najpóźniej 3 miesiące od daty podpisania umowy przedwstępnej lub wydania auta. Kopia dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu i kopia książeczki żeglarskiej (ksero wszystkich stron z wpisami i potwierdzeniami) oraz kopia aktualnego wypisu pływania (nie starszy niż 3 miesiące) z Urzędu Morskiego z poświadczeniem ostatnich zaokrętowań

POLICJA

Osoby uprawnione do rabatu:

funkcjonariusze (czynni i emeryci) oraz pracownicy cywilni Policji 


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w organach policji wydany przez uprawniony do tego organ lub kopia legitymacji emeryta MSWiA

POLICJA

Osoby uprawnione do rabatu:

funkcjonariusze (czynni i emeryci) oraz pracownicy cywilni Policji 


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w organach policji wydany przez uprawniony do tego organ lub kopia legitymacji emeryta MSWiA

GÓRNICY

Osoby uprawnione do rabatu:

górnicy i emerytowani górnicy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w kopalni na czas nieokreślony na stanowisku Górnik z zastrzeżeniem wykonywania pracy pod ziemią, ze stażem pracy nie krótszym niż 6 miesięcy

GÓRNICY

Osoby uprawnione do rabatu:

górnicy i emerytowani górnicy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w kopalni na czas nieokreślony na stanowisku Górnik z zastrzeżeniem wykonywania pracy pod ziemią, ze stażem pracy nie krótszym niż 6 miesięcy

NAUCZYCIELE

Osoby uprawnione do rabatu:

nauczyciele


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkole wyższej na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego wraz z kopią dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jeżeli szkoła jest prywatna i nie znajduje się na aktualnym rejestrze uczelni MEN dodatkowo potrzebny będzie dokument/zaświadczenie potwierdzające ten wpis z ministerstwa bądź innego urzędu państwowego

NAUCZYCIELE

Osoby uprawnione do rabatu:

nauczyciele


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkole wyższej na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego wraz z kopią dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jeżeli szkoła jest prywatna i nie znajduje się na aktualnym rejestrze uczelni MEN dodatkowo potrzebny będzie dokument/zaświadczenie potwierdzające ten wpis z ministerstwa bądź innego urzędu państwowego

ROLNICY

Osoby uprawnione do rabatu:

rolnicy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych (min. 1ha)

ROLNICY

Osoby uprawnione do rabatu:

rolnicy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych (min. 1ha)

DIAGNOSTYCY

Osoby uprawnione do rabatu:

diagnostycy laboratoryjni


Dokumenty uprawniające do zniżki:

aktualny wypis z listy diagnostów laboratoryjnych bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

DIAGNOSTYCY

Osoby uprawnione do rabatu:

diagnostycy laboratoryjni


Dokumenty uprawniające do zniżki:

aktualny wypis z listy diagnostów laboratoryjnych bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

FARMACEUCI

Osoby uprawnione do rabatu:

aptekarze/farmaceuci


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w aptece, aktualna kopia prawa do wykonywania zawodu aptekarza wydawana przez Samorząd Aptekarski bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

FARMACEUCI

Osoby uprawnione do rabatu:

aptekarze/farmaceuci


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w aptece, aktualna kopia prawa do wykonywania zawodu aptekarza wydawana przez Samorząd Aptekarski bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osoby uprawnione do rabatu:

osoby z niepełnosprawnością


Dokumenty uprawniające do zniżki:

osoby z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności ważne co najmniej 6 m-cy od daty podpisania umowy bądź zaraportowania sprzedaży auta lub prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z Ich aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osoby, które mają przyznane aktualne świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny (z ZUS-u) na osobę niepełnosprawną potwierdzone zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osoby uprawnione do rabatu:

osoby z niepełnosprawnością


Dokumenty uprawniające do zniżki:

osoby z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności ważne co najmniej 6 m-cy od daty podpisania umowy bądź zaraportowania sprzedaży auta lub prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z Ich aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osoby, które mają przyznane aktualne świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny (z ZUS-u) na osobę niepełnosprawną potwierdzone zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika