Oferty dla grup zawodowych

Oferta dla grup zawodowych

Szanujemy ciężką pracę jaką wykonujesz każdego dnia.

Dlatego staramy się, aby nasza oferta spełniała Twoje codzienne potrzeby i była korzystna finansowo. Zniżki oferowane grupom zawodowym przez Peugeot Polska, to szansa na zakup nowego modelu Peugeot w atrakcyjnej cenie.

Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby kupujące bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji finansujących zakup.
Szczegóły znajdziesz poniżej oraz u najbliższego Dealera Peugeot.

Grupy zawodowe uprawnione do zniżki

LEKARZE

Oferta dla grupy zawodowej - lekarze

PRAWNICY

Oferta dla grupy zawodowej - prawnicy

OSOBY DUCHOWNE

Oferta dla grupy zawodowej - osoby duchowne

SŁUŻBY MUNDUROWE

Oferta dla grupy zawodowej - SŁUŻBY MUNDUROWE

POLICJA

Oferta dla grupy zawodowej - policja

MARYNARZE

Oferta dla grupy zawodowej - MARYNARZE

GÓRNICY

Peugeot Professional oferta dla górnikwó

NAUCZYCIELE

Oferta dla grupy zawodowej - nauczyciele

ROLNICY

Oferta dla grupy zawodowej - ROLNICY

DIAGNOSTYCY

Oferta dla grupy zawodowej - diagnostycy

FARMACEUCI

Oferta dla grupy zawodowej - farmaceuci

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Oferta dla grupy zawodowej - osoby niepełnosprawne

Lekarze

Osoby uprawnione do rabatu:

lekarze, pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia dyplomu i potwierdzenie pracy w wyuczonym zawodzie

Prawnicy

Osoby uprawnione do rabatu:

prawnicy: sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, asesorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci wszystkich wym. wcześniej grup prawników, kuratorzy

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia ważnej legitymacji służbowej prawnika, aktualne zaświadczenie z sądu okręgowego o zatrudnieniu jako kurator sądowy bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

OSOBY DUCHOWNE

Osoby uprawnione do rabatu:

księża

Dokumenty uprawniające do zniżki:

kopia ważnej legitymacji księdza dla księży wyznania rzymsko-katolickiego lub oryginalne zaświadczenie z kurii o zatrudnieniu jako ksiądz. W przypadku innych wyznań indywidualna zgoda z Zespołu B2B Peugeot Polska

SŁUŻBY MUNDUROWE

Osoby uprawnione do rabatu:

żołnierze Wojska Polskiego, pracownicy cywilni wojska (czynni i emeryci), funkcjonariusze (czynni i emeryci) i pracownicy cywilni Służby Więziennictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w Wojsku Polskim bądź kopia decyzji o przyznaniu emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego i potwierdzenie obecnego pobierania emerytury lub kopia legitymacji emeryta MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości

MARYNARZE

Osoby uprawnione do rabatu:

marynarze i rybacy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

osoby zatrudnione na statkach marynarki handlowej lub statkach rybołówstwa morskiego pełniących funkcje:  Personel Pokładowy: kapitan / kierownik (dowodzi statkiem); starszy oficer / porucznik / szyper; I-IV officer / porucznik / szyper, radio oficer (ew. I, II), lekarz; asystent pokładowy, asystent radiooficera; bosman; cieśla okrętowy; magazynier pokładowy (m in. na tankowcach); starszy marynarz / starszy rybak; marynarz / rybak; młodszy marynarz / młodszy rybak; praktykant pokładowy; Personel Maszynowy (mechaniczny); starszy mechanik; I-IV mechanik, I-II elektryk; asystent maszynowy, elektryka; magazynier; maszynowy; motorzysta, elektromonter; młodszy motorzysta; praktykant motorzysty. Przy czym osoby te korzystając ze zniżki mają wypływane 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat, a ostatnie zatrudnienie kończy najpóźniej 3 miesiące od daty podpisania umowy przedwstępnej lub wydania auta. Kopia dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu i kopia książeczki żeglarskiej (ksero wszystkich stron z wpisami i potwierdzeniami) oraz kopia aktualnego wypisu pływania (nie starszy niż 3 miesiące) z Urzędu Morskiego z poświadczeniem ostatnich zaokrętowań

POLICJA

Osoby uprawnione do rabatu:

funkcjonariusze (czynni i emeryci) oraz pracownicy cywilni Policji 


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w organach policji wydany przez uprawniony do tego organ lub kopia legitymacji emeryta MSWiA

GÓRNICY

Osoby uprawnione do rabatu:

górnicy i emerytowani górnicy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w kopalni na czas nieokreślony na stanowisku Górnik z zastrzeżeniem wykonywania pracy pod ziemią, ze stażem pracy nie krótszym niż 6 miesięcy

NAUCZYCIELE

Osoby uprawnione do rabatu:

nauczyciele


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkole wyższej na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego wraz z kopią dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jeżeli szkoła jest prywatna i nie znajduje się na aktualnym rejestrze uczelni MEN dodatkowo potrzebny będzie dokument/zaświadczenie potwierdzające ten wpis z ministerstwa bądź innego urzędu państwowego

ROLNICY

Osoby uprawnione do rabatu:

rolnicy


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych (min. 1ha)

DIAGNOSTYCY

Osoby uprawnione do rabatu:

diagnostycy laboratoryjni


Dokumenty uprawniające do zniżki:

aktualny wypis z listy diagnostów laboratoryjnych bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

FARMACEUCI

Osoby uprawnione do rabatu:

aptekarze/farmaceuci


Dokumenty uprawniające do zniżki:

oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w aptece, aktualna kopia prawa do wykonywania zawodu aptekarza wydawana przez Samorząd Aptekarski bądź inne oryginalne potwierdzenie do uzgodnienia z Zespołem B2B Peugeot Polska

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby uprawnione do rabatu:

osoby niepełnosprawne


Dokumenty uprawniające do zniżki:

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności ważne co najmniej 6 m-cy od daty podpisania umowy bądź zaraportowania sprzedaży auta lub prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z Ich aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osoby, które mają przyznane aktualne świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny (z ZUS-u) na osobę niepełnosprawną potwierdzone zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika