Peugeot Polska sp. z o.o.

 

 

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: tel: 22 458 46 73

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Numer KRS: 0000036535

REGON: 010012455, NIP: 5260211989

Kapitał zakładowy: 15 600 000,00 ZŁ

Członkowie Zarządu: Roberto Matteucci, Frederique Hydrio, Paweł Gawryluk

 

 

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w Peugeot Polska sp. z o.o. Planuje się połączenie spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Formalnie po zakończeniu rozpoczętej obecnie procedury, Opel Poland sp. z o.o.  przejmie Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Zapewniamy, że proces połączenia nie będzie odczuwalny dla naszych Klientów i Kontrahentów. Poniżej publikujemy Plan Połączenia spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o..

Zarząd Peugeot Polska sp. z o.o.