/image/93/1/peugeot-contrat-de-maintenance-lifestyle-2015-01.8931.jpg

Możesz zadbać o najwyższy standard obsługi dla swojego samochodu, a jednocześnie cieszyć się spokojem przez długie lata.

ZASADY SUBSKRYPCJI

Czas obowiązywania i przebieg:

Umowa popisywana jest na określony czas i przebieg. Prawo do świadczeń wygasa po osiągnięciu pierwszego z tych warunków.

Zasady rozwiązania umowy:

  • Płatności z góry: cesja umowy wraz z sprzedażą pojazdu lub rozwiązanie umowy jedynie w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu (pojazd wyrejestrowany z CEPIK). 
  • Abonament: umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie, jednakże zgodnie z warunkami leasingu.

Dostępność geograficzna:

Umowa znajduje zastosowanie w ponad 6000 punktów serwisowych Peugeot w 39 krajach Europy. 

Modyfikacje warunków umowy:

Przed zakończeniem umowy istnieje możliwość modyfikacji jej parametrów, np.: zwiększenia limitu przebiegu i/lub wydłużenia czasu jej trwania.

ŚWIADCZENIA

Przegląd:

Pokrycie kosztów wykonania przeglądu: części zamiennych, materiałów i robocizny, zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu wg normalnych warunków eksploatacji. Po wykupieniu dodatkowej opcji „warunki trudne” możliwe jest zwiększenie częstotliwości przeglądów okresowych zgodnie ze specyfikacją dla trudnych warunków eksploatacji.

Oryginalne części:

Umowa gwarantuje zastosowanie wyłącznie rekomendowanych, oryginalnych części zamiennych oraz materiałów homologowanych przez producenta pojazdu dystrybuowanych przez oficjalnego autoryzowanego dystrybutora części zamiennych.

Usterka:

Pokrycie kosztów części i robocizny, związanych z naprawą usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych powstałych po 2-letnim okresie gwarancji.

Assistance 24h/7dni:

Bezpłatna naprawa na miejscu zdarzenia lub bezpłatne holowanie pojazdu do najbliższej ASO.

Zakwaterowanie:

W przypadku unieruchomienia pojazdu poza miejscem zamieszkania kierowcy opłacony pobyt w hotelu do 3 nocy dla kierowcy i pasażerów.

Podróż:

Pokrycie kosztu powrotu do domu lub kontynuacji podróży (w granicach kosztu powrotu do domu) pociągiem w 1 klasie lub jeśli czas podróży przekracza 8 godzin, samolotem w klasie ekonomicznej.

Samochód:

Bezpłatne użyczenie pojazdu zastępczego przypadku awarii do 4 dni kalendarzowych, jeśli naprawa potrwa dłużej niż 8 godzin.

Dodatkowe Assistance:

Dodatkowe świadczenia Assistance w ramach Assistance – Cokolwiek się zdarzy, obejmują zdarzenia takie jak: brak lub zalanie złego paliwa, zagubione lub zatrzaśnięte kluczyki, uszkodzona opona, rozładowany akumulator.