/image/07/0/peugeot-extension-de-garantie-lifestyle-2015-01.9070.jpg

Spokój na lata. Zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi kosztami awarii.

ZASADY SUBSKRYPCJI

Czas obowiązywania i przebieg:

Umowa popisywana jest na określony czas i przebieg. Prawo do świadczeń wygasa po osiągnięciu pierwszego z tych warunków.

Zasady rozwiązania umowy:

  • Płatność z góry: cesja umowy wraz z sprzedażą pojazdu lub rozwiązanie umowy jedynie w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu (pojazd wyrejestrowany z CEPIK). 
  • Umowa nie jest oferowana w abonamencie.

Dostępność geograficzna:

Umowa znajduje zastosowanie w ponad 6000 punktów serwisowych Peugeot w 39 krajach Europy. 

Modyfikacja warunków umowy:

Przed zakończeniem umowy istnieje możliwość modyfikacji jej parametrów, np.: zwiększenia limitu przebiegu i/lub wydłużenia czasu jej trwania.

ŚWIADCZENIA

Części:

Umowa gwarantuje zastosowanie wyłącznie rekomendowanych, oryginalnych części zamiennych oraz materiałów homologowanych przez producenta pojazdu dystrybuowanych przez oficjalnego autoryzowanego dystrybutora części zamiennych.

Usterka:

Pokrycie kosztów części i robocizny, związanych z naprawą usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych powstałych po 2-letnim okresie gwarancji.

Assistance 24h/7dni:

Bezpłatna naprawa na miejscu zdarzenia lub bezpłatne holowanie pojazdu do najbliższej ASO.

Zakwaterowanie:

W przypadku unieruchomienia pojazdu poza miejscem zamieszkania kierowcy opłacony pobyt w hotelu do 3 nocy dla kierowcy i pasażerów.

Podróż:

Pokrycie kosztu powrotu do domu lub kontynuacji podróży (w granicach kosztu powrotu do domu) pociągiem w 1 klasie lub jeśli czas podróży przekracza 8 godzin, samolotem w klasie ekonomicznej.

Samochód:

Bezpłatne użyczenie pojazdu zastępczego przypadku awarii do 4 dni kalendarzowych, jeśli naprawa potrwa dłużej niż 8 godzin.

Dodatkowe Assistance:

Dodatkowe świadczenia Assistance w ramach Assistance – Cokolwiek się zdarzy, obejmują zdarzenia takie jak: brak lub zalanie złego paliwa, zagubione lub zatrzaśnięte kluczyki, uszkodzona opona, rozładowany akumulator.