/image/93/1/peugeot-contrat-de-maintenance-lifestyle-2015-01.8931.jpg

Maksymalny zakres umowy zapewnia najwyższy standard świadczeń. Umowa obejmuje wszystkie atuty umowy serwisowej Przedłużenie +Obsługa oraz dodatkowe świadczenia.

ZASADY SUBSKRYPCJI

Czas obowiązywania i przebieg

Umowa popisywana jest na określony czas i przebieg. Prawo do świadczeń wygasa po osiągnięciu pierwszego z tych warunków.

Zasady rozwiązania umowy

Przy opłacie z góry: cesja umowy wraz z sprzedażą pojazdu lub rozwiązanie umowy jedynie w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu. 

W abonamencie: umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie, jednakże zgodnie z warunkami leasingu.

Dostępność geograficzna 

Umowa znajduje zastosowanie w ponad 6000 punktów serwisowych Peugeot w 39 krajach Europy. 

Modyfikacja warunków umowy

Przed zakończeniem umowy istnieje możliwość modyfikacji jej prarametrów, np.: zwiększenia limitu przebiegu i/lub wydłużenia czasu jej trwania

ŚWIADCZENIA

Okresowe czynności obsługowe

Pokrycie kosztów wykonania przeglądu: części zamiennych, materiałów i robocizny, zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu. 

Oryginalne części

Umowa gwarantuje zastosowanie wyłącznie oryginalnych, nowych części zamiennych oraz materiałów homologowanych przez producenta pojazdu.

Wymiana części zużywających się

Wymiana części zużywających się eksploatacyjnie takich jak: klocki, tarcze hamulcowe, amortyzatory, paski, sprzęgło, itp. wraz z kosztem robocizny.

Naprawy usterek

Pokrycie kosztów części i robocizny, związanych z naprawą usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych powstałych po 2-letnim okresie gwarancji

Assistance 24 h/24, 7 dni/7

Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do wybranej przez Klienta ASO.

Zakwaterowanie

W przypadku unieruchomienia pojazdu poza miejscem zamieszkania kierowcy do 4 nocy dla kierowcy i pasażerów w hotelu o podwyższonym standardzie.

Powrót /kontynuacja podróży

Pociągiem w 1 klasie lub jeśli czas podróży przekracza 8 godzin, samolotem w klasie ekonomicznej.

Użyczenie samochodu

W przypadku awarii do 4 dni kalendarzowych jeśli naprawa potrwa dłużej niż 8 godzin.

Na czas przeglądu okresowego, nie dłużej niż jedna doba.

Rozszerzone świadczenia Assistance

Rozszerzone świadczenia Assistance obejmują zdarzenia takie jak: brak lub zalanie złego paliwa, zagubione lub zatrzaśnięte kluczyki, uszkodzona opona, rozładowany akumulator. Świadczenia Assistance przysługują również w przypadku kolizji.

Dodatkowo w przypadku awarii za granicą, możliwość sprowadzenia pojazdu do kraju. 

Kompletne mycie pojazdu

Po każdym przeglądzie kompleksowe mycie pojazdu wewnątrz i zewnątrz