/image/07/0/peugeot-extension-de-garantie-lifestyle-2015-01.9070.jpg

Zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi kosztami awarii. Pokrycie kosztów części zamiennych i robocizny, naprawa usterek technicznych powstałych po 2-letnim okresie gwarancji umownej.

ZASADY SUBSKRYPCJI

CZAS OBOWIĄZYWANIA I PRZEBIEG

Umowa popisywana jest na określony czas i przebieg. Prawo do świadczeń wygasa po osiągnięciu pierwszego z tych warunków.

ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY

Cesja umowy wraz ze sprzedażą pojazdu lub rozwiązanie umowy jedynie w przypadku kradzieży lub zniszczenia całkowitego pojazdu. 

DOSTĘPNOŚĆ GEOGRAFICZNA

Umowa znajduje zastosowanie w ponad 6000 punktów serwisowych Peugeot w 39 krajach Europy. 

MODYFIKACJA WARUNKÓW UMOWY

Przed zakończeniem umowy istnieje możliwość modyfikacji jej prarametrów, np.: zwiększenia limitu przebiegu i/lub wydłużenia czasu jej trwania.

ŚWIADCZENIA

Naprawy awarii

Pokrycie kosztów części i robocizny, związanych z naprawą usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych powstałych po 2-letnim okresie gwarancji

Assistance 24 h/24, 7 dni/7

Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do najbliżej ASO. 

Usługi mobilności

Użyczenie pojazdu zastępczego do 4 dni kalendarzowych w przypadku awarii jeśli naprawa potrwa dłużej niż 8 godzin.

Kontunuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania pociągiem w pierwszej klasie lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli podróż potrwa więcej niż 8 godzin.

Zakwaterowanie w hotelu maksymalnie do 3 dni dla kierowcy i pasażerów