/image/06/8/peugeot-contrat-entretien-lifestyle-2015-01.9068.jpg

Możesz zadbać o najwyższy standard obsługi dla swojego samochodu.

ZASADY SUBSKRYPCJI

Czas obowiązywania i przebieg

Umowa podpisywana jest na określony czas i przebieg. Prawo do świadczeń wygasa po osiągnięciu pierwszego z tych warunków.

Zasady rozwiązania umowy

Przy opłacie z góry: cesja umowy wraz z sprzedażą pojazdu lub rozwiązanie umowy jedynie w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu. 

W abonamencie: umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie, jednakże zgodnie z warunkami leasingu.

Dostępność geograficzna

Umowa znajduje zastosowanie w ponad 6000 punktów serwisowych Peugeot w 39 krajach Europy.

Modyfikacja warunków umowy

Przed zakończeniem umowy istnieje możliwość modyfikacji jej prarametrów, np.: zwiększenia limitu przebiegu i/lub wydłużenia czasu jej trwania.

ŚWIADCZENIA

Okresowe czynności obsługowe

Pokrycie kosztów wykonania przeglądu: części zamiennych, materiałów i robocizny, zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu. 

Oryginalne części

Umowa gwarantuje zastosowanie wyłącznie oryginalnych, nowych części zamiennych oraz materiałów homologowanych przez producenta pojazdu.

Naprawa usterek

Pokrycie kosztów części i robocizny, związanych z naprawą usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych powstałych po 2-letnim okresie gwarancji

Usługi mobilności

Użyczenie pojazdu zastępczego do 4 dni kalendarzowych w przypadku awarii jeśli naprawa potrwa dłużej niż 8 godzin.

Kontunuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania pociągiem w pierwszej klasie lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli podróż potrwa więcej niż 8 godzin.

Zakwaterowanie w hotelu maksymalnie do 3 dni dla kierowcy i pasażerów 

Assistance 24 h/24, 7 dni/7

Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do najbliżej ASO.

Mycie pojazdu

Po każdym przeglądzie, mycie standardowe z zewnątrz pojazdu